Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Plany ogólne – wzory wniosków do pobrania

W najbliższym czasie wszystkie gminy przyjmą tzw. plany ogólne - dokumenty planistyczne, które mogą zadecydować o przyszłości ROD. Uchwalą je rady gminy, ale przewidziano aktywny udział społeczeństwa. Każdy będzie mógł zgłosić wniosek, ale na urzędowym formularzu. PZD przygotował wzory takich wniosków.

Poniżej zamieszczono:

- wzór wypełnionego formularza - osobno dla zarządu ROD i działkowca – zakreślono w nich miejsca, które podlegają wypełnieniu;

- edytowalne formularze przygotowane do wypełnienia danymi ROD/działkowca – trzeba uzupełnić pozycje z nr: 1; 4; 7.1; 10. 

Dokumenty zawierają propozycję uzasadnienia w pozycji nr 7.1 (TREŚĆ  PISMA), w którym wnioskujemy o objęcie ROD strefą zieleni i rekreacji. Ale dane geodezyjne ROD i liczba działkowców są tam zmienne – należy to uzupełnić.

Wnioski można będzie zgłaszać w terminie 21 dni od ogłoszenia przez gminę o przystąpieniu do przygotowywania projektu planu ogólnego. Każda gmina ogłosi to osobno - trzeba śledzić informacje w internecie, prasie lokalnej itp. Już dziś warto przygotować odpowiednie dokumenty, zwłaszcza ustalić dane geodezyjne ROD.

Wnioski mogą składać zarządy ROD i osoby fizyczne. Proponujemy uzupełnić formularze danymi ROD i udostępnić je działkowcom i znajomym. Możemy zgłaszać wnioski dotyczące naszego ROD, ale i innych. Okażmy solidarność,  wspierajmy się nawzajem. Im więcej wniosków popierających ROD trafi do gminy, tym większa szansa na objęcie ogrodu korzystną strefą planistyczną.

Krajowy Zarząd PZD