Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Oferty / Przetargi

 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU

   UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU W DNIU 25.06.2022 r.

  RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „SŁONECZNIK” W LUBLINIE OGŁASZA PRZETARG NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z MODERNIZACJĄ ELEKTRYFIKACJI NA TERENIE SEKTORA 1 OGRODU
  PN. „BUDOWA PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO SN WRAZ ZE STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ DO ZASILANIA OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH SEKTORA 1 ROD „SŁONECZNIK” W LUBLINIE”

  Czytaj więcej

 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Rodzinny Ogród Działkowy im. J.I. Kraszewskiego ul. Aleja Tysiąclecia 21-500 Biała Podlaska skr. poczt. 34

  NIP: 537 214 31 93 e- mail: rodkraszewskiegobialapodlaska@pzd.pl

  ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Budowa zaliczniowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na terenie

  R.O.D. im. J.I. Kraszewskiego w m. Biała Podlaska przy ul.Aleja Tysiąclecia obręb 0001, dz. ewid. nr 2323/5, 2323/8, 2323/10.

  Czytaj więcej

 • Ogłoszenie o przetargu

  1. Nazwa i adres zamawiającego / Organizatora przetargu.

  Zamawiający: Polski Związek Działkowców

  Rodzinny Ogród Działkowy „Nasza Zdobycz”

  Adres:ul. Rusałka 8, 20-103 Lublin

  Adres strony internetowej: http://www.ozpzd-lublin.pl/33,ofertyprzetargi

  Czytaj więcej

 • OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

   Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Podzamcze” w Lublinie, Al. Unii Lubelskiej 6, 20-108 Lublin (dalej „Zamawiający”) ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie zadania p.n. „Modernizacja ogrodzenia zewnętrznego” .

  Czytaj więcej

 • GŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „Pionier” ul. Mełgiewska 12 20-209 Lublin

  NIP: 946-23-04-408 e- mail: rodpionierlublin@pzd.pl

  ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Budowę energetycznych kablowych wewnętrznych linii zasilających ogródki działkowe” w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Pionier” ul. Mełgiewska 12 20-209 Lublin

  Czytaj więcej

 • Postępowanie w trybie zapytania o cenę

  OGŁOSZENIE

  Zarząd ROD „Nasza Zdobycz” ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę na projekt instalacji elektrycznej w ogrodzie przy ulicy Wapiennej.

  Czytaj więcej