Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Narada szkoleniowa księgowych OFK Okręgu PZD w Lublinie

11 grudnia 2023 r. w siedzibie Okręgu PZD w Lublinie odbyła się narada szkoleniowa dla księgowych OFK. Prezes Okręgu PZD w Lublinie Pan Grzegorz Kurczuk przedstawił najważniejsze zagadnienia związane z Aktualną sytuacją Związku, niezbędne działania w zakresie dostosowania struktury Okręgowej PZD do aktualnych zadań ROD i potrzeb Związku. Sprawy bieżące m.in. działania podejmowane przez Związek w sprawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii, akt wykonawczy do znowelizowanej ustawy z dnia 07 lipca 2023 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym omówiła Dyrektor Biura Okręgu Pani Katarzyna Dywańska. Natomiast zagadnienia dotyczące nowelizacji UchwałyKrajowej Rady nr 14/III/2015 z dnia 01.10.2015 r. oraz uchwały KR nr 2/XX/ 2023z dnia 20 października br. w sprawie określenia zasad prowadzenia napraw infrastruktury w rod w trybie awaryjnym, przedstawiła inspektor ds. inwestycji Jolanta Nastała. Kończąc pierwszą część szkolenia Prezes Okręgu podziękował Paniom księgowymza zaangażowanie, nawiązanie dobrych relacji i współpracy z Zarządami ROD.

W drugiej części narady szkoleniowej Główna Księgowa Okręgu Pani Barbara Mucha szczegółowo omówiła zagadnienia związane z gospodarką finansową ROD, rachunki bankowe i zasady gospodarki kasowej oraz przepisy powszechnie obowiązujące. Szczególną uwagę zwróciła nazagadnienia polityki finansowejROD wpływy –wydatki , fundusze celowe, przestrzeganie przepisów Związkowych, nadzór nad gospodarką finansową w ROD, poprawność prowadzenia ewidencji księgowej i sprawozdań finansowych. Odpowiedzialność za dokumentacjęfinansową (zasady jej prowadzeniai przechowywanie). Przeanalizowano wytyczne w sprawie sporządzania rocznych sprawozdań finansowych rodzinnych ogrodów dziadkowych za 2023 r. jak i wytyczne do preliminarzy na 2024 r. Przekazano nowy sposób logowania na skrzynki pocztowe OFK oraz zmiany aktualizacji w programie DGCS SystemdlaROD. Księgowe OFK wymieniły doświadczenia w zakresie współpracy z Zarządami ROD.

Poruszone podczas narady szkoleniowej tematy w zdecydowanej większości dotyczyły bieżących spraw występujących w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, a związanych bezpośrednio z gospodarką finansową.

Wypracowane podczas narady wnioski oraz wymiana doświadczeń księgowych OFK będą skutkowały lepszą współpracą z Zarządami ROD.

Barbara Mucha

Gł. księgowy Okręgu PZD w Lublinie