Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Komunikat z Narady Dyrektorów Biur Okręgów PZD

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki poprowadził dwudniowe obrady, które odbyły się w Hotelu Lord w Warszawie.

Otwierając zebranie Prezes stwierdził, że w tym roku sytuacja w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest wyjątkowo napięta. Nałożyły się na to dwa bardzo poważne tematy.

Pierwszy – to sprawa zebrań sprawozdawczo-wyborczych na nową kadencję.  Drugi – to zagrożenia dla istnienia ROD, które niesie ze sobą rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie tzw. planów ogólnych gmin.

Przebieg kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ROD zreferowała Joanna Jędrzejewska – Starszy Inspektor Wydziału Prezydialnego PZD. Z podanych danych wynikło, że prawie połowa ROD już przeprowadziła Walne Zebrania i wybrała nowe władze.

Następnie Dyrektorzy Biur OZ przekazali sprawozdania na temat przebiegu i wyników Walnych Zebrań na terenach Okręgów. Głos zabrali: Agata Wróbel – Dyrektor Biura w Poznaniu, Joanna Gadzinowska Dyrektor Biura w Krakowie,  Elżbietą Dziedzic – Dyrektor Biura w Legnicy, Mieczysław Kamiński – Dyrektor Biura w Gdańsku, Anna Mioduszewska – Dyrektor Biura w Warszawie, Jadwiga Brzozowska – Dyrektor Biura w Rzeszowie, Ewa Galicka – Dyrektor Biura we Wrocławiu oraz Tomasz Olkuski – Dyrektor Biura w Szczecinie.

Wszyscy prelegenci zgodnie stwierdzili, że dużym wsparciem podczas przygotowania, prowadzenia i nadzoru Walnych Zebrań, szczególnie w sferze sporządzenia dokumentacji, były wytyczne ujęte w Uchwale nr 426/2023 Krajowego Zarządu PZD.

Podsumowując dyskusję Prezes PZD Eugeniusz Kondracki pozytywnie ocenił dotychczasowy przebieg kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Wyraził nadzieję, że zadane tempo nie będzie zwolnione i wybory na kolejnych szczeblach przejdą terminowo.

Niezwykle ważnym punktem obrad było omówienie wdrożenia przez jednostki PZD działań na rzecz zabezpieczenia istnienia ROD po wprowadzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie tzw. planów ogólnych gmin. Temat szczegółowo omówił Dyrektor Działu Prawnego PZD mec. Bartłomiej Piech. Przedstawił mechanizm stosowania zarządzenia. Omówił działania Zarządów ROD oraz Uchwałę i wytyczne KZ PZD w sprawie planów ogólnych.

Następnie sytuację w poszczególnych Okręgach, działania OZ i zarządów ROD, aktywność działkowców, stan przygotowań do opracowania planów ogólnych przedstawili Dyrektorzy Biur OZ. Głos zabrali: Ewa Galicka – Dyrektor Biura we Wrocławiu, Anna Bołądź – Dyrektor Biura w Toruniu, Agnieszka Michno – Dyrektor Biura Okręgu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Anna Mioduszewska – Dyrektor Biura w Warszawie, Izabela Ożegalska - Dyrektor Biura w Łodzi, Rafał Hawryluk - Dyrektor Biura w Zielonej Górze, Tomasz Olkuski – Dyrektor Biura w Szczecinie, Mieczysław Kamiński – Dyrektor Biura w Gdańsku, Katarzyna Dywańska – Dyrektor Biura w Lublinie, Jan Stańczyk – Dyrektor Biura w Kielcach oraz Magdalena Madera-Kubasik – Kierownik Wydziału OZ Śląskiego.

Podsumowując dyskusję Prezes PZD zaznaczył, że jest potrzebna aktywizacja działań wszystkich struktur związkowych oraz działkowców na rzecz zagwarantowania istnienia ROD, w tym stały monitoring i zbieranie informacji dotyczących uchwalania planów przestrzennych w poszczególnych gminach w celu umożliwienia szybkiego reagowania.

Kolejnym bardzo istotnym dla funkcjonowania ROD tematem było omówienie działań finansowo-księgowych w Związku.

Kwestię realizacji zadań statutowych, gospodarki środkami finansowymi w organach Związku oraz prowadzenia prawidłowej dokumentacji finansowej zreferowała Mirosława Marks – Główna Księgowa PZD.

Natomiast wdrażanie w Ogrodach Działkowych dedykowanego programu komputerowego DGCS PZD system (poza modułem księgowym, daje on również możliwość sporządzenia niezbędnych informacji nt. ogrodu, prowadzenia niezbędnych rejestrów działek i działkowców oraz naliczeń i opłat) oraz współdziałanie Ogrodów Działkowych z Ośrodkami Finansowo-Księgowymi w Okręgach omówiła Magda Kondracka - Kierownik Projektu DGCS PZD System.

Podsumowując ten punkt Prezes Eugeniusz Kondracki zaznaczył, że sprawy funkcjonowania OFK wymagają doprecyzowania, szczególnie pod względem uregulowania przepisów zatrudniania i wyznaczenia wynagrodzenia dla księgowych zatrudnionych w OFK. Niemniej jednak, takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla funkcjonowania PZD o czym świadczy wciąż rosnąca liczba ROD, które przystąpiły do OFK.

Podczas narady zwrócono również uwagę na prace nad nowelizacją statutu PZD. Prezes PZD powiedział, że wprowadzenie nowelizacji wymagają zmiany społeczno-prawne, które miały miejsce ostatnimi czasy. Zaznaczył, że najważniejsze to zachować samorządność i finansową niezależność ROD. Zwrócił uwagę, że podczas nowelizacji trzeba pilnować, aby nowe przepisy były zgodne z Ustawa ROD oraz innymi Ustawami.

Zebrani dyskutowali także nad następującymi tematami, które zreferowali pracownicy JK PZD:

- likwidacja ROD,

- inwestycje ROD,

- stan organizacyjny,

- kontrole w ogrodach

- oświata w Związku

- problemy wynikające ze skarg.

Podsumowując przebieg narady, Prezes PZD Eugeniusz Kondracki ocenił zebranie jako merytoryczne i bardzo pracowite. Wyraził zadowolenie z przebiegu dyskusji oraz licznej frekwencji. Powiedział, że była to okazja do otrzymania niezbędnych informacji, aby każdy z Dyrektorów mógł zapoznać się z ogólnym zarysem problemów nurtujących Związek oraz kierunkami ich rozwiązania. Była to również bardzo dobra okazja do wymiany poglądów i doświadczeń, uściślenia kontaktów zawodowych.

N.F.