Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie stanu posiadania PZD na dzień 31 grudnia 2023 r.

Na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2024 r. Krajowy Zarząd PZD przyjął aktualny stan posiadania ogrodów zrzeszonych w PZD. Został on ustalony na podstawie danych przekazanych przez 26 OZ PZD.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Polski Związek Działkowców zarządza 4 582 ROD. Ogrody te zajmują powierzchnię ponad 39 964,45 ha. Liczba działek w ROD wynosi 901 869. Powierzchnia pod działkami rodzinnymi wynosi ponad 31 725 ha. Różnica stanowi teren ogólny ROD.

Polski Związek Działkowców posiada w użytkowaniu wieczystym ponad 24 843,67 ha, w użytkowaniu 15 044,35 ha oraz we własności ponad 76,42 ha.

Zmiana w stosunku do roku ubiegłego nastąpiła w odniesieniu do ilości ROD - zmniejszenie o 5. W odniesieniu do powierzchni ROD nastąpiło zmniejszenie o ponad 79 ha.

Przeprowadzona analiza stanu posiadania wykazała, że na zachodzące zmiany w ilości ogrodów wpłynęły połączenia mniejszych ogrodów, likwidacje i skreślenie ROD z Rejestru PZD, podobnie sytuacja wygląda w przypadku zmiany powierzchni ROD.

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2024 r.