Przeskocz do treści Przeskocz do menu

KOLEGIUM PREZESÓW ROD REJON KIELCE I MASŁÓW

Tradycyjną już i bardzo dobrze sprawdzającą się formą działalności ROD oraz współpracy między samymi ogrodami a okręgiem, jest formuła kolegiów prezesów.

Jest ona kontynuowana na poziomie Okręgu Świętokrzyskiego PZD od lat, a w największych ośrodkach miejskich województwa sięga ona jeszcze początków lat 90-tych.

Kultywując powyższą formułę współpracy, w dniu 12 marca br. w siedzibie biura Okręgu Świętokrzyskiego PZD odbyło się kolejne już w obecnej kadencji posiedzenie kolegium prezesów ROD. Objęło ono swym zakresem dwa rejony – Kielce i sąsiedniej gminy Masłów.

Najwięcej czasu poświęcono rzecz jasna obecnej sytuacji stowarzyszenia ogrodowego PZD w kontekście obowiązujących przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego (ustawy i wydanego do niej rozporządzenia). Zwieńczeniem dyskusji na ten temat było podjęcie przez uczestników kolegium oficjalnego stanowiska. Zdaniem prezesów ROD, aktualne przepisy nie zabezpieczają przyszłości ogromnej części ogrodów działkowych w naszym kraju. Tym samym uznano potrzebę dalszego kierowania wystąpień ze strony struktur i indywidualnych użytkowników działek. Nie można bowiem uznać tematu za zamknięty w sytuacji, gdy tak wiele ROD nie może być pewnych podstaw swego dalszego funkcjonowania.

Spotkanie było także okazją do szerszego omówienia tegorocznej kampanii walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych. Począwszy od prawidłowego ich przygotowania, przeprowadzenia, po niezbędną sprawozdawczość już po jego odbyciu. Zwrócono uwagę na najważniejsze kwestie, mogące mieć wpływ na ważność zebrania czy wypełnienia jego podstawowych założeń.

Cyklicznie już w trakcie posiedzeń kolegiów, omawiane są zagadnienia czysto prawne, które to cieszą się dużym zainteresowaniem wśród samych działkowców. Mowa tutaj o postępach w zakresie regulacji stanów prawnych w oparciu o art. 75 i 76 ustawy o ROD czy aktualnym stanie roszczeń. Wszelkie informacje w tym zakresie mają żywotne przełożenie na funkcjonowanie wielu ogrodów działkowych oraz pewność i stabilność ich funkcjonowania, w tym podejmowania działań inwestycyjno – remontowych.

Katalogu tematów dopełniły tegoroczne dotacje samorządów, które są wymiernym wsparciem dla kilkudziesięciu ogrodów naszego województwa. Także i miasto Kielce zabezpieczyło, tradycyjnie już, środki na dotacje dla tutejszych ROD.

Omówiono również kwestie związane z prawidłowym prowadzeniem ogrodowych inwestycji oraz szeroko rozumianej działalności gospodarczej na terenie ROD.

Raz jeszcze warto podkreślić ważną rolę i wymierne skutki jakie niosą spotkania w formule kolegiów prezesów ROD. Stosunkowo mniejsze liczbowo spotkania w gronie osób z tego samego lokalnego otoczenia, pozwalają na dużo efektywniejsze przedyskutowanie wielu ważnych zagadnień, w szczególności tych o charakterze lokalnym i dedykowanych w ramach konkretnego samorządu.

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD