Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Cykl szkoleń dla aktywu ROD w Okręgu Lubelskim

Okręgowy Zarząd PZD w Lublinie, zgodnie z przyjętym harmonogramem, przeprowadził cykl 5-ciu narad szkoleniowych dla aktywu ROD (przedstawicieli zarządów i komisji rewizyjnych). Głównym narad było przygotowanie się do prawidłowego przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej. W dniach 25 i 26 stycznia br., w sali konferencyjnej Hotelu IBIS Styles w Lublinie odbyły się dwie narady dla aktywu ROD z miasta Lublin oraz rejonu okołolubelskiego. To pierwsze połączone było ze spotkaniem z Prezydentem Miasta Lublin – Panem Krzysztofem Żukiem oraz dyrektorami biur i departamentów Urzędu Miasta. Przedstawiciele lubelskich ogrodów żywo uczestniczyli w dyskusji oraz zapoznawali obecnych gości z bieżącymi problemami ogrodowymi. W większości przypadków uzyskano deklarację pomocy ze strony przedstawicieli Urzędu Miasta, jak i samego Pana Prezydenta.

Kolejna narada szkoleniowa odbyła się w dniu 13 lutego br. w Białej Podlaskiej. Szczegółowo omówiono tak zagadnienia związane z  prawidłowym zwołaniem, przygotowaniem i przeprowadzeniem walnych zebrań w ogrodach, jak i wytyczne w sprawie walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych i konferencji delegatów w ROD w roku 2024.

Ostatnie dwie narady szkoleniowe odbyły się 13 lutego w Chełmie i 15 lutego w Zamościu. W naradach szkoleniowych uczestniczył również Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Lublinie – Pan Michał Bolek. Szczegółowo omówił obowiązki Komisji Rewizyjnej ROD przed kampanią sprawozdawczo-wyborczą w ogrodach.

Obecni na naradach prezesi, członkowie zarządów ROD oraz przewodniczący ogrodowych komisji rewizyjnych aktywnie uczestniczyli w dyskusjach, które toczyły się wokół zreferowanych zagadnień z zakresu: zadań do wypełnienia przez walne zebrania/ konferencje delegatów zgodnie z § 64 Statutu PZD; przygotowania, realizacji i rozliczenia zadań inwestycyjnych i remontowych
w ROD oraz nowych przepisów w uchwałach dotyczących zasad prowadzenia inwestycji i awarii; bieżących spraw finansowych, świadczeń, nagród, przygotowania preliminarzy, działania ośrodków OFK, informacji dotyczących powierzchni użytkowej, rozrachunków z tytułu podwyższonej opłaty ogrodowej, ochrony danych osobowych oraz oświaty ogrodniczej i konkursów ogłoszonych przez Jednostkę Krajową w 2024 roku.

Ogółem w naszym lubelskim okręgu odbyło się 5 narad szkoleniowych.


W bieżącym roku, podobnie jak w latach poprzednich szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem aktywu ogrodowego. W tegorocznych szkoleniach udział wzięło ponad 300 osób.

Katarzyna Dywańska

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Lublinie